In de bergmodus
« Vorige

Millingerwaard 

“De oude Grieken hadden een woord voor de sterke gevoelens die een plek kan oproepen: Chora. Je vindt er iets van terug in lokale verhalen en veldnamen. Het karakter van een plek onttrekt zich aan wetenschappelijke waarnemingen, toch beïnvloeden niet-meetbare zaken als het samenspel van licht, geuren, kleuren, zichtlijnen, geluiden, herinneringen die met een plek zijn verbonden heel sterk ons gemoed”. Uit een bericht van Paradijs in de polder
 
Voor mij heeft de polder van de Millingerwaard ook dat gevoel. Hier voel je de strijd met de rivier, de dreiging van het water en de poging dit te beheersen. Processen van erosie en sedimentatie zijn verbonden met de kracht van het water. Verder weg, op de horizon zien we de stuwwallen van het landijs dat dit deel van het land bedekte.
De gids vertelt over de kerk, die buitendijks staat. Een kerk ga je niet zomaar verplaatsen. Ik stel mij dus voor hoe hij bij hoogwater onder water zal staan. De gids verteld: “Dit punt van de Duffeltdijk was destijds kritiek bij het bedreigende hoogwater…”. We gaan de dijk af richting rivier, slaan af en beginnen met ‘struinen’.
 
 
Dat is een van de kwaliteiten van dit gebied. Je mag van het pad af en je eigen weg zoeken. Het gebied stuurt. De kreken structuur maakt dat niet alles toegankelijk is.
In ons geval is er een restant van een spoor van de groep gymnasten waarmee de gids anderhalve week geleden in het gebied rondliep. De gids wandelt, vertelt en laat ons zien… een leger van reeën, over het zachthoutbos, sporen van bevers… We lopen richting het dijkje, dat destijds aangelegd was voor het transport van de klei, die afgegraven werd voor het proces van de steenfabrieken. Als het dijkje een kronkel maakt rond de oude inlaat blijven we staan en ontstaat een onderzoekend reflecterend gesprek;
 
Over de bron, over ervaren en de behoefte om te delen of juist het ontbreken van die behoefte.
Over individuele ervaringen en anderzijds het verlangen om ergens bij te horen en onderdeel te zijn van de groep. De positieve energie uit een natuurervaring of ruimer geformuleerd het buiten zijn wordt herkend en onderkend, dat is was wij noemen de ‘bergmodus’.
 
Wij formuleerden dat we de verhalen wilden bundelen om vervolgens te kunnen analyseren welke universele waarden erin zitten. Op de bergsportdag 2017 hebben we ervaren dat de verhalen er zijn. Wat maakt het moeilijk om de verhalen ‘op papier’ te krijgen? Is het terecht dat we de verhalen zoeken? Kunnen we ervaringen delen? Waarom zou ik mijn ervaring delen (what is in it for me)?

Het idee uit het artikel van Olivier Bello is dat er een geleidelijk 'verlies' van de positieve energie uit een natuurervaring plaatsvindt. Zet dit nu eens af tegen het 'betere' nieuws dat ons vormingsproces wèl goed opgeslagen blijft. Wat zou er gebeuren als ook de positieve energie uit die ervaring intact zou blijven? Zouden we dan niet gewoon thuisblijven? Misschien is het dus juist goed dat we deze energie vroeg of laat ontladen. Ontstaat hierin die dwang om terug te gaan naar de bron? Wat Olivier een 'verlies' noemt wordt dan een 'psychische motor', een bewegingsprincipe die ervoor zorgt dat we onze zoektocht naar de bron niet staken.
Een verandering van perspectief waarbij het bestaansrecht van de Bergmodus anders komt te liggen, namelijk: het begrijpen van het bewegingsprincipe achter het 'teruggaan naar de bron'. In die zoektocht is de natuur de plaats reflectie en zelfkennis. In dit beeld is er de beweging als die van eb&vloed en ontstaat er een natuurlijke motor die ons door het leven kan voortduwen.
 
Vanaf het dijkje trekken we via de oude bevoorradingsweg snel naar de rand van de kreek. Over ‘de drempel’ zouden we naar de overzijde kunnen waden. De uitleg en het moment van reflectie heeft echter veel tijd gevraagd en de groep kiest om niet over te steken. Langs het strandje lopen we richting de oude observatiepost. In een stiltemoment mijmeren we daar even na terwijl we uitkijken over het water van de rivier.
Er zijn nog geen berichten geschreven, doe dat hieronder
Geschreven op: 10-07-2018
Maak simpel je website Eigen site maken